مسئول دبیرخانه

تعداد بازدید:۱۹۶۳

دکتر عبدالرحمن ولایتی                                                    

مدرک تحصیلی: دکتری روابط بین الملل                                          

شماره تماس: ۰۴۵۳۱۵۵۲۳۳۸

داخلی: ۲۳۲۹ 

 

شرح وظایف:

-  تصویب دستورالعمل نظام پیشنهادها و ارائه به شورای راهبری توسعه مدیریت دانشگاه برای ابلاغ در سطح دانشگاه

- ارائه برنامه ها و راهکارهای اجرایی در جهت ترویج فرهنگ مشارکت و ترغیب و تشویق کارکنان به عرضه پیشنهاد در راستای بهبود عملکرد سازمان

- بررسی نظرات و راهکارهای سازنده در خصوص تدوین، بازبینی، اصلاح و اجرای دستورالعمل نظام پیشنهادها

- تعیین اولویت ها و زمینه های مناسب برای ارائه پیشنهاد از طریق فراخوان

- تصویب دوره های آموزشی مناسب جهت کارکنان و اعضای کمیته ها

- ارائه گزارش عملکرد نظام پیشنهادهای دانشگاه به شورای راهبری توسعه مدیریت دانشگاه

- پایش نظارت و ارزیابی نظام پیشنهادهای دانشگاه

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۴۰۱