آرشیو اخبار

تعداد بازدید:۸۴۲

۱-  بارگذاری ویرایش سال ۹۹ کتاب طرح طبقه بندی مشاغل اختصاصی (بهداشتی- درمانی) در گروه مهندسین سازمان و مشاغل دانشگاه

۲-  بارگذاری آدرس سایت واحد مهندسی مشاغل مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت دسترسی به اطلاعات به روز آیین نامه ها و قوانین و شرایط احراز

۳-  ضرورت اخذ مجور ادامه تحصیل از سامانه مهندسی مشاغل

پیرو بخشنامه شماره 212/386/د  به تاریخ 98/3/24 مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوعه، ضرورت دارد همکاران قبل از ثبت نام در آزمون های دانشگاه جهت ادامه تحصیل، مجوز لازم را از سامانه مهندسی مشاغل اخذ نمایند.

فایل بخشنامه

آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲