مدیریت منابع فیزیکی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه

تعداد بازدید:۲۴۶۴۵

مهندس سید سلیم موسوی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی عمران

شماره تلفن مستقیم:    33534769 -045

شماره تلفن داخلی:     2155-2125

 

 

شرح وظایف

  • ارائه خدمات فنی در محدوده علوم بهداشتی و تندرستی به منظور نیازهای جامعه
  • تولید علم و فناوری در حیطه سلامتی از طریق انجام پژوهش‌های بنیادی
  • طراحی و توسعه نرم افزارهای جدید و روش‌های آموزشی متناسب با نیازهای جامعه
  • فراهم سازی زمینه‌های لازم برای مشارکت و همکاری با سازمان‌ها جهت استفاده از فرصت‌ها
  • توسعه مدلها و روش‌های مناسب ساختاری و مدیریتی
  • مشارکت در انتشار منابع معتبر علمی در برخورداری از فرصت‌های متقابل
آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۹