واحد نقل و انتقالات کارکنان

تعداد بازدید:۸۵۱۷

نام و نام خانوادگی: محمد عبادی

سمت اجرایی: کارشناس نقل و انتقالات

مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت دولتی

شماره تماس: ۳۱۵۵۲۲۲۷ - ۰۴۵

شماره تماس داخلی: ۲۲۲۷

آخرین ویرایش۲۰ آبان ۱۳۹۹