اداره اعتبارات و تعهدات مالی

تعداد بازدید:۹۲۳۷

رئیس اداره اعتبارات و تعهدات مالی

عارف نوری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری

شماره تلفن: ۳۳۵۳۴۷۸۹-۰۴۵

داخلی: ۲۲۸۰

 

کارشناسان اداره اعتبارات

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت اداری

تلفن داخلی

مهر انگیز نجفی

کارشناس حسابداری

معاون اداره اعتبارات و تعهدات مالی

۲۳۰۴

ثریا فرزانه

کارشناس حسابداری

کارشناس اداره اعتبارات و تعهدات مالی

۲۳۰۴

 

 
شرح وظایف:

۱- بررسی و تعیین اعتبار کلیه درخواستهای هزینه‌ای و سرمایه‌ای که تعهد پرداخت ایجاد می‌نماید ویا منجر به پرداخت می‌شود

۲- تائید اسناد پرداخت یا ایجاد تعهد با توجه به نظام نوین با توجه به نظام نوین مالی جدید دانشگاه

۳- ممهور نمودن کلیه مدارک وضمائم مربوط به تأمین اعتبار به مهر ««تأمین اعتبار شد»».

۴- گرد آوری منبع لازم بمنظور انجام اظهار نظر در خصوص تأمین اعتبار اقلام درخواستی

۵- اقدام لازم جهت صدور اسناد حسابداری ابلاغ وتخصیص بودجه

۶- نگهداری مطلوب اطلاعات مربوط به اعتبارات

۷- همکاری با سایر واحدهای امور مالی در زمینه صدور اسناد حسابداری لازم.

۸-پاسخگویی به مسئولین ذیربط در خصوص وضعیت اعتبارات مصوب ودریافتی.

۹- انجام سایر وظایف مرتبط محوله از جانب معاون حسابداری مالی که با توجه به نوع وظایف، آن توسط شخص دیگری امکان پذیر نباشد.

آخرین ویرایش۲۳ خرداد ۱۴۰۰