اداره دفترداری و تنظیم حسابها

تعداد بازدید:۶۸۲۹

رئیس اداره دفتر داری و تنظیم حسابها

سید مجتبی هادیزاده

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

تلفن تماس: ۰۴۵-۳۳۵۳۴۷۱۰

داخلی: ۲۲۷۹

کارشناسان اداره دفترداری و تنظیم حسابها

منیره صدرائی

مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری

سمت: معاون اداره دفترداری و تنظیم حسابها

داخلی: ۲۲۷۲

 

مشاهده شرح وظایف

 

آخرین ویرایش۳۰ خرداد ۱۴۰۰